27 ΙΟΥΝΙΟΥ

1.Σαμψὼν τοῦ ξενοδόχου τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει (530).
2.᾿Ανέκτου μάρτυρος ἐν Καππαδοκίᾳ.
*
3.᾿Ιωάννας τῆς Μυροφόρου (1ος αἰών).
4.Λουκᾶ ἐρημίτου.
5.Μάρκου καὶ Μαρκίας.
6.Πιερίου ἱερομάρτυρος ἐν ᾿Αντιοχείᾳ (Ε).
7.Συμεῶνος τοῦ Κὰφρ – ᾿Αμπτὶν (Συρίας) (5ος αἰ) (Α) (Αρ).
8.᾿Αμπτοὺλ – Μασὶχ μάρτυρος (4ος αἰ) (Α) (Αρ).
9.᾿Ιακώβου τοῦ Χὰμς (᾿Εμέσης) ἐν Λιβάνῳ μαρτυρήσαντος (Α) (Αρ)
10.Γεωργίου τοῦ ἐν ῎Αθῳ ἐκ Γεωργίας (1066).
11.Σεβήρου πρεσβυτέρου ᾿Ιντεροκρεὰς ἐν ᾿Ιταλίᾳ (6ος αἰών).
12.Μαρτίνου τοῦ Τουρώφ (Λευκορώσσου) (1146) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
13.Σεραπίωνος τῆς Λίμνης Κόζα τοῦ Τατάρου (Αθ) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
14.Γρηγορίου Νίκολσκυ νεοϊερομάρτυρος ἐν Ρωσσίᾳ (1918) (ΡΔ).
15.Λουκᾶ ῾Ιεροσολυμίτου τοῦ ἐκ Γεωργίας ἱερομάρτυρος (1272) (Α) (Γε) [καὶ 12/2 ἀνακομηδή].
16.Κυρίωνος Β΄ Καθολικού Γεωργίας, ῾Ιερομάρτυρος (1918) (Α) (ΓΕ).