25 ΙΟΥΝΙΟΥ

1.Φεβρωνίας μάρτυρος (Νινευΐ) (304).
2.᾿Ορεντίου μάρτυρος σὺν Φαρνατίῳ, ῎Ερωτι, Φίρμῳ, Φιρμίνῳ, Κυριακῷ καὶ Λογγίνῳ (Ε) (Α).
*
3.Λίβυος, Λεωνίδου καὶ Εὐτροπίας παρθενομαρτύρων ἐν Λιβύῃ.
4.Διονυσίου καὶ Δομετίου ᾿Αθωνιτῶν (1380).
5.Σίμωνος μοναχοῦ.
6.Προκοπίου Σμύρνης νεομάρτυρος τοῦ ᾿Αθωνίτου (1810).
7.Γεωργίου τοῦ ἐν ᾿Ατταλείᾳ νεομάρτυρος (1823).
8.Πέτρου καὶ Φεβρωνίας πριγκήπων Μουρὸμ (Δαυΐδ καὶ Εὐφροσύνης ὡς μοναχῶν) (1228) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
9.Θεοδοσίου μάρτυρος (1419) [῾Αγιολόγιον Τσολακίδου].
10.Μεθοδίου Νηβρύτου τοῦ ἐν Γορτύνῃ. [῾Αγιολόγιον Τσολακίδου] (Κρητικὸν Πανάγιον).
11.Συμεῶνος τοῦ ἐν Σινᾷ.
12.Θεολήπτου Μητροπολίτου Φιλαδελφείας (ΡΔ).
13.᾿Ονουφρίου ᾿Επισκόπου ἐν Γιαμπλέσνᾳ Πολωνίας (Π).
14.᾿Αδελβέρτου ἀρχιδιακόνου τοῦ ἐν ῾Ολλανδίᾳ (740) (ΡΔ).
15.Προσπέρου (Prosper) ἢ Εὐτυχίου τοῦ ἐξ ᾿Ακουϊτανίας Γαλλίας (463) (Γ) (Ρμ).