24 ΙΟΥΝΙΟΥ

1.᾿Ιωάννου τοῦ Προδρόμου. Γενέσιον.
*
2.Ζαχαρίου καὶ ᾿Ελισάβετ. Σύναξις (Ε).
3.Παναγιώτου ἐν Καισαρείᾳ νεομάρτυρος (1765) (Α) (Ε) (ΡΔ).
4.᾿Αθανασίου τοῦ ἐν Πάρῳ (1873) (Α) (Ε) (ΡΔ).
5.Νικήτα ᾿Επισκόπου Ρεμεσιάνας (Ρουμανία) (Α) (Ρο)
6.᾿Ιωάννου τοῦ νέου ἐν Σουσεάβᾳ μάρτυρος (Ρουμανία) (Α) (Ρ) (σὲ παλαιότερα ἑορτολόγια καὶ 7/1).
7.᾿Ιωάννου τοῦ Γιαρὲνσκ μοναχοῦ (Σολόφκυ) (1561) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
8.᾿Ορεντίου, Φαρνακίου, ῎Ερωτος, Φίρμου, Φιρμίνου, Κυριακοῦ καὶ Λογγίνου ἐν Γεωργίᾳ μαρτύρων (3ος αἰών) (Ρ) (ΡΔ).
9.Μιχαὴλ Μεγάλου Δουκὸς Τβέρ (Ρ) (ΡΔ).
10.᾿Αντωνίου ἡγουμένου τοῦ Ντὺμσκ Νόβγκοροντ μοναχοῦ (1224).
11.Γερασίμου τοῦ ἐν ᾿Αρχαγγέλσκ (Σιβηρίας) (1771) (Ρ) (ΡΔ).
12.᾿Ιακώβου τῆς Μενιούγκα Νόβγκοροντ (1569) (ΡΔ) (Α).