20 ΙΟΥΝΙΟΥ

1.Μεθοδίου ᾿Επισκόπου Πατάρων ἱερομάρτυρος (312).
2.Καλλίστου Α΄ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (῎Αθως, 1363).
*
3.Νικολάου τοῦ Καβάσιλα (1371).
4.Λουκᾶ, ᾿Ανδρέου, Θωμᾶ, ᾿Ελισσαίου (ἀνακομιδὴ λειψάνων εἰς ῾Αγίους ᾿Αποστόλους Κωνσταντινουπόλεως).
5.Δύο ἀνωνύμων ἀσκητῶν.
6.᾿Αριστοτέλους πρεσβυτέρου, Δημητριανοῦ διακόνου, ᾿Αθανασίου ἀναγνώστου (306) (Ρ) (ΡΔ).
7.Γουρία ᾿Αρχιεπισκόπου Καζάν (ἀνακομιδὴ λειψάνων) (1630) (Ρ) (ΡΔ).
8.῎Ιννα ἢ ᾿Ιρίνα, Πίνα καὶ Ρίμμα μαθητῶν ἀποστόλου ᾿Ανδρέου ἐν Σκυθίᾳ (1ος-2ος αἰών) (Ρ) (ΡΔ).
9.᾿Αθανασίου τοῦ Πεντασχινίτου (τοπικὸς Κύπριος ἅγιος).
10.᾿Αριστοκλέους πρεσβυτέρου ἐν Κύπρῳ μάρτυρος (306).
11.Γκλιὲμπ ᾿Αντρέγιεβιτς πρίγκηπος τοῦ Βλαδίμιρ (1174) (Ρ) (1175) (ΡΔ).
12.Μηνᾶ τοῦ Πόλοτσκ (1116) (ΡΔ).
13.Ναοὺμ ᾿Οχρίδος (10ος αἰών) (ΡΔ) (Σ) (Β).
14.Λευκίου ᾿Επισκόπου Μπρίντιζι (Βρινδησίου) (5ος αἰών).
15.Γκομπὲν (Gobain) ἐν Γαλλίᾳ (Γ).