15 ΙΟΥΝΙΟΥ

1.᾿Αμὼς προφήτου (8ος π.Χ. αἰών).
2.Δουλᾶ τοῦ ἐν Κιλικίᾳ μάρτυρος (305-313) (Α).
3.῾Ιερωνύμου τοῦ Στριδωνίου (420) (Λιουμπλιάνα Σλοβενίας).
4.Νερσῆ μάρτυρος.
5.Αὐγουστίνου ᾿Επισκόπου ῾Ιππῶνος ᾿Αφρικῆς (430).
*
6.Φορτουνάτου, ᾿Αχαϊκοῦ καὶ Στεφανᾶ ᾿Αποστόλων ἐκ τῶν Οί.
7.Βίτου ἢ Γκὺ (Guy), Μοδέστου καὶ Κρησκεντίας μαρτύρων ἐν Λυκαονίᾳ (303) (Α) (῾Ιερωνύμειον μαρτυρολόγιον).
8.᾿Ορσιεσίου ἢ ᾿Ορτισίου, Ταβεννησίου μαθητοῦ Παχωμίου τοῦ Μεγάλου.
9.Δουλᾶ τοῦ Αἰγυπτίου Μοναχοῦ (Α).
10.Λεωνῆ (Λεωνίδα) τοῦ Σύρου (τοῦ ἐν Συρίᾳ) (Α) (Αρ).
11.᾿Ιωσὴφ μοναχοῦ ἐν Βηθλεέμ.
12.Θεοδώρου Συκεώτου (ἀνακομιδή) (9ος αἰών).
13.᾿Εφραὶμ Πατριάρχου Σερβίας (1400) (Α) (Σ).
14.Σπυρίδωνος Πατριάρχου Σερβίας (1388) (Α) (Σ).
15.Λαζάρου πρίγκηπος Βασιλέως Σερβίας μάρτυρος (1389) (Α) (Σ).
16.Σύναξις Σέρβων νεομαρτύρων (Μητροπολιτῶν· Δοσιθέου Ζάγκρεμπ, ᾿Ιωαννικίου Μαυροβουνίου, Πέτρου Σεράγιεβο, ᾿Επισκόπων· Σάββα Γκόρνι-Κάρλοβιτς, Πλάτωνος Μπανιαλούκας. ῾Ιερομονάχου· Ραφαὴλ ἐν Σισοβάτς. ῾Ιερέων· Μπράνκο Ντομπροσάλιεβιτς, Γεωργίου Μπόγκιτς, Δανιὴλ Μπάμπιτς. Λαϊκοῦ· Βουκασὶν ἐξ ᾿Ερζεγοβίνας (ΡΔ) (Α) (Σ).
17.Συμεών, ᾿Αρχιεπισκόπου Νόβγκοροντ (1421).
18.᾿Ιωνᾶ Μητροπολίτου Μόσχας (1461) (Ρ) (ΡΔ).
19.Γρηγορίου καὶ Κασσιανοῦ ᾿Αβνιὲγκ μοναχοῦ Βολόγκντα (1392) (Ρ) (ΡΔ) (Α).
20.Μιχαὴλ πρώτου Μητροπολίτου Κιέβου (Ρ).
21.῾Ησυχίου μάρτυρος ἐν Ρουμανίᾳ (Ρο) (ΡΔ).
22.Μόνικας μητρὸς Αὐγουστίνου ᾿Επισκόπου ῾Ιππῶνος (387) (Ε) [Κατὰ τὸ ΡΔ καὶ Α 4/5, ἐνῶ κατὰ τὸ (Γ) 28/8).
23.Χορσιὲζ (Horsièse) ἢ Χορσιζίου μοναχοῦ. (386) (Α).
24.Γκρᾶους (Γραύς) μάρτυρος. [῎Ητοι ἡλικιωμένης ἀνωνύμου μάρτυρος] (Α).
25.᾿Αβραὰμ ἡγουμένου ᾿Ωβέρνης-Γαλλίας (477) (Γ).
26.Τρίχλο (Trillo) ἐπισκόπου ἐν Οὐαλλίᾳ (6ος αἰών) (Κ)
27.Κοίμησις ᾿Ιννοκεντίου (Φιγκουρόφσκυ), πρώτου Μητροπολίτου Πεκίνου (1931).