14 ΙΟΥΝΙΟΥ

1.᾿Ελισσαίου Προφήτου (10ος αἰὼν π.Χ.).
2.Μεθοδίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ὁμολογητοῦ (847).
3.Κυρίλλου ᾿Επισκόπου Γορτύνης.
*
4.Νήφωνος τοῦ ᾿Αθωνίτου μοναχοῦ ἐν Καυσοκαλυβίοις (1370) (Α) (Ε).
5.᾿Ιουλίττης ἢ ᾿Ιουλίας Ταβεννησίου Αἰγύπτου.
6.᾿Ιωσὴφ ᾿Επισκόπου Θεσσαλονίκης (ΡΔ).
7.᾿Ελισσαίου τοῦ Σούμα μοναχοῦ (Σολόφκυ) (15ος- 16ος αἰών) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
8.᾿Ιωάννου Μητροπολίτου Εὐχαΐτων (11ος αἰών).
9.Μεθοδίου ἡγουμένου τῆς Πεσνόσα (1392).
10.Μστισλάβ-Γεωργίου, πρίγκηπος τοῦ Σμολένσκ (Νόβγκοροντ) (1180).