11 ΙΟΥΝΙΟΥ

1.Βαρθολομαίου καὶ Βαρνάβα τῶν ᾿Αποστόλων.
2.Θαῦμα τοῦ «῎Αξιόν ᾿Εστι» ἐν ῎Αθῳ.
*
3.Βαρνάβα τοῦ Βάζα (ἐν Κύπρῳ) τοῦ θαυματουργοῦ.
4.Βαρνάβα τοῦ Βετλούγκα μοναχοῦ (1445).
5.Μητροφάνους ἱερομάρτυρος, Τατιανῆς πρεσβυτέρας, ῾Ησαΐου καὶ ᾿Ιωάννου, τῶν τέκνων αὐτοῦ, Μαρίας τῆς νύμφης αὐτοῦ, τῶν ἐκ τῶν ἀπογόνων τῶν ᾿Αλμπαζινίων Κλήμεντος Κούϊ Κίν, Ματθαίου Χάϊ- Τσουάν, Βὶτ Χάϊ-Τσουάν, ῎Αννας Τσούϊ, ῎Ια-Γουέν καὶ ἑτέρων συνολικῶς 222 Κινέζων πρωτομαρτύρων τῶν ὑπὸ τῶν Μπόξερ ἐν Πεκίνῳ μαρτυρησάντων (1900) (στὸ (ΡΔ) στὶς 10 ᾿Ιουνίου).
6.Λουκᾶ ᾿Αρχιεπισκόπου Κριμαίας, ἰατροῦ χειρουργοῦ καὶ καθηγητοῦ ᾿Ιατρικῆς Πανεπιστημίου Τασκένδης (1961) (Ε) (Ρ) (ΡΔ) [29/5 Π.Η.].
7.᾿Εφραὶμ ἡγουμένου τοῦ νέου-Τορζχόλκ. (᾿Ανεύρεσις λειψάνων) (1053).
8.Νήφωνος Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.
9.Σύναξις ἁγίων τοῦ Νόβγκοροντ (Ρ) (Α).