1 ΙΟΥΝΙΟΥ

1.᾿Ιουστίνου φιλοσόφου μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Εὐελπίστου, ῾Ιέρακος, Παίονος, Βαλεριανοῦ καὶ ᾿Ιούστου (166)
2.Φίρμου μάρτυρος (3ος αἰών).
3.Θεσπεσίου μάρτυρος ἐν Καππαδοκίᾳ (230).
4.Πύρρου ῾Ιερομάρτυρος.
5.Μερτίου τοῦ ἐν Μύροις Λυκίας (912).
*
6.Νέωνος μάρτυρος.
7.Χαρίτωνος καὶ τῆς συμβίας αὐτοῦ Χαρίτας, Εὐελπίστου, ῾Ιέρακος.
8.Συμεῶνος τοῦ Πενταγλώσσου ἱερομονάχου Σιναΐτου, Συρακουσίου, τοῦ ἐν Τρεβήροις τῆς Βελγικῆς τελειωθέντος (1035) (Σιν) (Ρμ).
9.᾿Αγαπητοῦ τοῦ Κιέβου ᾿Αναργύρου ἰατροῦ (1095) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
10.Διονυσίου τῆς Γκλουσίτσας (Βολόγκντα) ῾Ηγουμένου (1437) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
11.Βαρλαὰμ τοῦ ἐν Κουτὶν (Νόβγκοροντ) (1192) (Ρ) (ΡΔ).
12.᾿Ονουφρίου νεοϊερομάρτυρος, ᾿Επισκόπου Κοὺρσκ καὶ ᾿Ομπογιάν (1938) (στὴν Οὐκρανία τιμᾶται στὶς 29/5) (Α) (Α) (Ρ).
13.Κατὰ τὴν πρώτην Κυριακὴν τοῦ ᾿Ιουνίου Σύναξις ἁπάντων τῶν ἐν Χὲλμ καὶ Πουτλαχίᾳ Πολωνίας μαρτυρησάντων κατὰ τὸν Κί αἰώνα (Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως 20/3/2003).
14.Σίου τοῦ Νέου, Δαβὶδ, Γαβριὴλ καὶ Παύλου τῶν ἐν Γκαρέζγιᾳ Γεωργίας (1696) (ΡΔ) (Γε).
15.Γουϊστὰν τοῦ ἐν ᾿Αγγλίᾳ (Κομοδάτου Χ. ῞Αγιοι τῶν Βρεττανικῶν Νήσων).
16.Σύναξις Πολωνῶν ἁγίων (α Κυριακή ᾿Ιουνίου· Βασιλείου, Παύλου, Νικολάου, Λεοντίου, Πέτρου, Σεργίου, ᾿Ιγνατίου). (Οἰκουμ. Πατρ.) (Α).