4 ΙΟΥΛΙΟΥ

1.᾿Ανδρέου ᾿Αρχιεπισκόπου Κρήτης (712-726).
2.Θεοδώρου ᾿Επισκόπου Κυρήνης ἱερομάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Κυρίλλας ἢ Κυπρίλλας, ᾿Αρόας καὶ Λουκίας μαρτύρων (310).
3.Δονάτου ᾿Επισκόπου Λιβύης ἱερομάρτυρος.
4.᾿Ασκληπιάδος.
5.Θεοφίλου ἱερομάρτυρος.
6.Μενίγνου.
*
7.Μάρθας μητρὸς Συμεὼν στυλίτου τοῦ μικροῦ (554) [εἰς ἄλλους 25/5 καὶ 5/7].
8.Μιχαὴλ Μητροπολίτου τῶν ᾿Αθηνῶν τοῦ Χωνιάτου (Βατοπεδινὸς Κῶδιξ).
9.Θεοδότου μάρτυρος καὶ Θεοδώρας μάρτυρος ἐν Καππαδοκίᾳ (108).
10.Κορίλλας (Μικρὸν Εὐχολόγιον ᾿Αποστολικῆς Διακονίας 1956).
11.Φιλίππου, Ζωτικοῦ, ᾿Ατταλοῦ, Εὐτύχου ἢ Εὐτυχίου, Καμασίου, Κουϊρίνου, ᾿Ιουλίας, Σατορνίνου, Γκαλδούνου, Νινίτας, Φορτουνίου καὶ ἑτέρων 25 μαρτύρων ἐν Ρουμανίᾳ (4ος-5ος αἰών) (Ρο) (Αρ) (Μαρτυρολόγιον ῾Ιερωνύμου).
12.᾿Ανδρέου πρίγκηπος τοῦ Μπογκολιούμπωφ.
13.᾿Ανδρέου Ρουμπλιὼφ μοναχοῦ καὶ ἁγιογράφου (1430) (ΡΔ) (Ρ) (Α).
14.᾿Ανδρέου τοῦ Ρώσσου ἐν Καΐρῳ (1174) (ΡΔ) (Ρ).
15.῾Αγίου Εὐθυμίου ἀρχιμανδρίτου τοῦ Σουζντάλ. (Εὕρεσις λειψάνων) (1507).
16.Τύχωνος, Βασιλείου καὶ Νίκωνος μοναχῶν ἐν Σολόφκυ (ΡΔ) (Ρ).
17.Νείλου νεοϊερομάρτυρος τοῦ ἐν Πολτάβᾳ (1918) (ΡΔ)
18.Σύναξις τῶν ἐν Νόβγκοροντ ἁγιασθέντων (ὁ πλήρης ὀνομαστικὸς κατάλογος ἐν τῷ μηνολογίῳ καὶ τοῖς ἐκκλησιαστικοῖς ἡμερολογίοις τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας) (ΡΔ) (Ρ).
19.Βέρθας ἡγουμένης ἐν Γαλατίᾳ (Γαλλίᾳ) (723) (Ρμ).