30 ΙΟΥΛΙΟΥ

1.Σίλα, Σιλουανοῦ, ᾿Επαινετοῦ, Κρήσκεντος καὶ ᾿Ανδρονίκου ἀποστόλων ἐκ τῶν Ο΄.
2.᾿Ιουλίττης μάρτυρος ἐν Καισαρείᾳ (304-305).
*
3.Παύλου καὶ ᾿Ιωάννου.
4.Πολυχρονίου ᾿Επισκόπου Βαβυλῶνος (251).
5.Παρμενίου, ᾿Ελιμινᾶ (᾿Ελιμᾶ) καὶ Χρυσοτέλους πρεσβυτέρων, Λουκᾶ καὶ Μωκίου διακόνων, ᾿Αβδόρ, Σέννεν, Μαξίμου καὶ ᾿Ολυμπίου μαρτύρων (251) (ΡΔ).
6.Βαλεντίνου ῾Ιερομάρτυρος, ᾿Επισκόπου ᾿Ιντεράμνας (Τέρνι) ἐν ᾿Ιταλίᾳ καὶ τῶν μαρτύρων Προκούλου, ᾿Εφήβου, ᾿Απολλωνίου καὶ
᾿Αβουνδίου τῶν νέων τῇ ἡλικίᾳ (273) (ΡΔ).
7.᾿Αγγελίνας (Μπράνκοβιτς) πριγκηπίσσης τῆς Σερβίας (Α) (Σ).
8.Στεφάνου (Βλαντισλάβου) τῆς Σερβίας.
9.᾿Ανατολίου Β΄ (τοῦ νεωτέρου) νεομάρτυρος ἐν ῎Οπτινᾳ (1922).