3 ΙΟΥΛΙΟΥ

1.῾Υακίνθου τοῦ Κουβικουλαρίου, μάρτυρος ἐν Καππαδοκίᾳ (2ος αἰών).
2.Θεοδότου, Θεοδοτίας, Γολινδοὺχ καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς μαρτύρων (᾿Ασκληπιοδώρου, Διομήδους, Εὐλαμπίου) (2ος αἰών) (Ρ) (ΡΔ) (Α).
3.Μάρκου καὶ Μωκίου μαρτύρων (4ος αἰών).
4.Γερασίμου Καρπενησίου νεομάρτυρος (1812).
5.᾿Ανατολίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (458)
*
6.῾Ησαΐου τοῦ ἀναχωρητοῦ τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ καὶ Παλαιστίνῃ.
7.Γεωργίου τοῦ ἐγκλείστου ἐν θαυμαστῷ ὄρει (1068) (Α).
8.᾿Αλεξάνδρου ἱδρυτοῦ μονῆς ᾿Ακοιμήτων (430).
9.Βασιλείου καὶ Κωνσταντίνου πριγκήπων τοῦ Γιαροσλὰβ (1314).
10.᾿Ανατολίου τοῦ ἐγκλείστου ἐν Κιέβῳ (12ος αἰών).
11.᾿Ανατολίου τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου (13ος αἰών).
12.᾿Ιωάννου τοῦ ἐν Μόσχᾳ τοῦ διὰ Χριστὸν Σαλοῦ (1589).
13.᾿Ιωακεὶμ τοῦ ἐν Νοτένᾳ (Α).
14.Νικοδήμου ἡγουμένου λίμνης Κόζα (1640) (ΡΔ) (Ρ)
15.᾿Ιωάννου καὶ Λογγίνου τῶν θαυματουργῶν τῶν ἐν Γιαρίνγκᾳ (Σολόφκυ) (1544-1545) (ΡΔ) (Ρ).
16.Φιλίππου Μητροπολίτου Μόσχας. (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων) (1652) (ΡΔ) (Ρ).
17.Βασιλείου, ᾿Επισκόπου Ρυαζάν (1295) (ΡΔ) (Ρ).
18.Μιχαὴλ καὶ Θωμᾶ τῶν διὰ Χριστὸν σαλῶν ἐν Σολβιτσεγκόντσκ (Βολόγκντα) (ΡΔ) (Ρ).
19.Γερμανοῦ ᾿Επισκόπου τῆς νήσου Μὰν καὶ φωτιστοῦ τοῦ Πὴλ (Peel), ἀνεψιοῦ τοῦ ἁγίου Πατρικίου ᾿Ιρλανδίας (5ος αἰών) (ΡΔ) (Κ).