25 ΙΟΥΛΙΟΥ

1.Κοίμησις ῾Αγίας ῎Αννης.
2.Εὐπραξίας τῆς Ταβέννης (413).
3.᾿Ολυμπιάδος τῆς διακονίσσης ἐν Κωνσταντινουπόλει (408-410) [εἰς ἄλλους 24 καὶ 26/7].
4.Σάνκτου, Ματούρου, ᾿Αττάλου καὶ Βλανδίνης μαρτύρων τῶν ἐν Λουγδούνοις (Λυών) τῆς Γαλλίας μαρτυρησάντων (ΡΔ) (Γ) (Α).
5.Τῶν ἑκατὸν ἑξήκοντα πέντε ῾Αγίων Πατέρων τῆς Ε΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐν Κωνσταντινουπόλει, ἐν οἷς ᾿Ηλίας, ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης (553).
*
6.Γρηγορίου Καλλίδου Μητροπολίτου ῾Ηρακλείας καὶ Ραιδεστοῦ.
7.Μακαρίου τοῦ Ζιελτοβὸντ καὶ Οὔντσας (1444).
8.Χριστοφόρου τοῦ Σολβυτσεγκόντσκ (Βολόγκντα) (1572).
9.Φαντίνου Καλαβρίας (10ος) (Οἰκ. Πατριαρχεῖο).
10.᾿Ιωάννου Θεριστοῦ (1054) (Οἰκ. Πατριαρχεῖο) καὶ 23/2.