24 ΙΟΥΛΙΟΥ

1.Χριστίνης μάρτυρος ἐν Τύρῳ τῆς Φοινίκης (κατ᾿ ἄλλους τῆς Τοσκάνης) (300) (ΡΔ) (Ρ) (Α) (Ε) (Ρμ).
2.῾Υμεναίου καὶ Καπίτωνος μαρτύρων.
3.῾Ερμογένους μάρτυρος.
4.Θεοφίλου τῆς Ζακύνθου νεομάρτυρος (1635).
5.᾿Αθανασίου τῆς Κίου (Νικαίας) νεομάρτυρος (1670).
*
6.Συμεῶνος νεοφανοῦς Θεσσαλονικέως (11ος αἰών) [῾Αγιολόγιον Τσολακίδου].
7.᾿Αθηναγόρου ᾿Αθηναίου ἀπολογητοῦ (2ος αἰών) [῾Αγιολόγιον Τσολακίδου].
8.Βόριδος καὶ Γκλιὲμπ πριγκήπων, ἐν τῷ ῾Ιερῷ βαπτίσματι Ρωμανοῦ καὶ Δαβίδ, μαρτύρων (1015) (ΡΔ) (Ρ) (Α).
9.Πολυκάρπου ἀρχιμανδρίτου τῶν σπηλαίων Κιέβου (1182).
10.Παχωμίου ἡγουμένου τῆς Λίμνης (1479).
11.Βερνούλφου ᾿Επισκόπου Οὐτρέχτης (1054) (ΡΔ).
12.Ντέκλαν ᾿Επισκόπου ᾿Αρντμοὺρ ᾿Ιρλανδίας (5ος αἰών) (ΡΔ) (Κ).