2 ΙΟΥΛΙΟΥ

1.Κατάθεσις τῆς Τιμίας ᾿Εσθῆτος τῆς ῾Υπεραγίας Θεοτόκου.
2.᾿Ιουβεναλίου Πατριάρχου ῾Ιεροσολύμων (458).
3.Κοΐντου μάρτυρος (᾿Αποστ. Διακον.).
*
4.Παύλου, Βίλωνος, Θέωνος καὶ ῞Ηρωνος μαρτύρων.
5.Βασιλείου Πατριάρχου ῾Ιεροσολύμων (9ος αἰ) (Α) (Γε).
6.Λάμπρου νεομάρτυρος ἐν Μάκρῃ (1835).
7.Στεφάνου, βοεβόδα Μολδαβίας τοῦ Δικαίου (1504).
8.Φωτίου Μητροπολίτου Κιέβου καὶ πάσης Ρωσσίας, τοῦ ῞Ελληνος (1431) (Ρ) (ΡΔ).
9.᾿Ιουβεναλίου πρωτομάρτυρος ἐν ᾿Αλάσκᾳ (1796).
10.᾿Ιωάννου (Μαξίμοβιτς), ᾿Αρχιεπισκόπου Σαγκάης, Βρυξελλῶν,
῾Αγίου Φραγκίσκου Η.Π.Α. (1966) (Α) (Ρ) (ΡΔ) [Μὲ τὸ Π.Η. 19/6].
11.Μονεγούνδης τῆς ἐν Σάρτρ Γαλατίας (Γαλλίας) (530).