19 ΙΟΥΛΙΟΥ

1.Δίου τοῦ ἐν ᾿Αντιοχείᾳ (430).
2.Μακρίνης ἀδελφῆς Μεγάλου Βασιλείου (380).
3.Θεοδώρου ᾿Επισκόπου ᾿Εδέσσης.
4.Γρηγορίου ᾿Επισκόπου Πανέδου.
*
5.Μιχαὴλ τοῦ Σαββαΐτου.
6.Διοκλέους, ἡγουμένου.
7.Ρωμανοῦ ᾿Ολέγκοβιτς, Πρίγκηπος τοῦ Ρυαζάν (1270)
8.Παϊσίου τοῦ Κιέβου (14ος αἰών).
9.Στεφάνου Λαζάρεβιτς, πρίγκηπος Σερβίας καὶ Μιλίτσας ἢ Εὐγενίας, Εὐφροσύνης τῷ σχήματι, τῆς Μητρὸς αὐτοῦ (1427) (1405) (Α) (Σ).
10.Σεραφεὶμ τοῦ Σαρώφ. (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων) (1903) (ΡΔ) (Ρ) (Ε).
11.Βίκτωρος ᾿Επισκόπου Γκλαζώφ, νεοϊερομάρτυρος (1934) (ΡΔ).
12.᾿Ιουστίνης καὶ Ρουφίνας ἐν Σεβίλλῃ μαρτύρων (287 ἢ 275) (Ρμ) [στὶς 2/9 στὸ (ΡΔ)].