15 ΙΟΥΛΙΟΥ

1.Κηρύκου καὶ ᾿Ιουλίττης μαρτύρων (305).
2.Λολιανοῦ μάρτυρος.
3.᾿Αβουδήμου μάρτυρος ἐν Τενέδῳ (4ος αἰών).
*
4.Ματρώνης Χιοπολιτίδος. (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων).
5.᾿Ασίου ἢ ᾿Ασίγια (ἰατροῦ) τοῦ Σύρου τοῦ θαυματουργοῦ (5ος αἰ) (Α) (Αρ).
6.Βλαδιμήρου ἐν τῷ ῾Ιερῷ βαπτίσματι Βασιλείου, μεγάλου Πρίγκηπος τοῦ Κιέβου, ᾿Ισαποστόλου φωτιστοῦ τῆς Ρωσσίας (1051) (ΡΔ) (Ρ) (Ε) (Α).
7.Σγουίθαν (Swithun) ᾿Επισκόπου Θαυματουργοῦ τοῦ Γουΐνσεστερ (Whinchester) (862) (ΡΔ) (Κ).