12 ΙΟΥΛΙΟΥ

1.Πρόκλου καὶ ῾Ιλαρίωνος μαρτύρων ἐν ᾿Αγκύρᾳ (2ος αἰών).
2.Σεραπίωνος τοῦ Νέου, μάρτυρος.
3.Μιχαὴλ Μαλεΐνου (962).
4.Βερονίκης τῆς αἱμορροούσης.
5.᾿Ανδρέου στρατηλάτου, ῾Ηρακλείου, Μηνᾶ καὶ συνοδείας αὐτῶν, μαρτύρων (᾿Αποστ. Διακον.) 12/7.
6.Μάμα μάρτυρος πλησίον Σαγματᾶ.
*
7.Γολινδοὺχ ἐν τῷ ῾Ιερῷ Βαπτίσματι, Μαρίας μάρτυρος (591) (Ρ) (ΡΔ).
8.Γερασίμου Βυζαντίου καὶ ᾿Ακακίου τῆς Μονῆς Τζαγκαρόλων Χανίων.
9.Σίμωνος τοῦ Βολὸμσκ (1641).
10.᾿Ιωάννου (988) καὶ Γαβριὴλ τοῦ ἐκ Σβιτογκόρσκ (1028) τῶν ᾿Ιβηριτῶν (῎Αθω) (Ρ) (Α).
11.᾿Επιφανίας παρθενομάρτυρος (Ρμ)
12.᾿Αρσενίου τοῦ Νόβγκοροντ διὰ Χριστὸν σαλοῦ (1570) (Ρ) (ΡΔ).
13.᾿Αντωνίου τοῦ ἡγουμένου Λεοκνὼφ Νόβγκοροντ (1611) (ΡΔ).
14.Θεοδώρου καὶ ᾿Ιωάννου ἐν Κιέβῳ μαρτύρων (983).
15.Σεραπίωνος ᾿Επισκόπου Βλαδιμὶρ (1275).
16.Κοίμησις Παϊσίου (᾿Εζνεπίδη), Γέροντος ῾Αγιορείτου ἐκ Καππαδοκίας μαθητοῦ Τοῦ ῾Αγίου ᾿Αρσενίου τοῦ Καππαδόκου, ἐν τῇ ῾Ιερᾷ Μονῇ Σουρωτῆς (1994).