1 ΙΟΥΛΙΟΥ

1.Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν ᾿Αναργύρων (284).
2.Πέτρου Εὐάνδρου, Κωνσταντινουπόλεως (854).
3.Δισχιλίων μαρτύρων.
4.Εἴκοσι πέντε μαρτύρων ἐν Νικομηδείᾳ.
5.Λέοντος ἐρημίτου γυμνοῦ διάγοντος.
6.Βασιλείου τοῦ βαθέος Ρύακος.
7.Κωνσταντίνου τοῦ ᾿Αλαμανοῦ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτύρων ἐν Κύπρῳ (Α) (ΡΔ).
8.Μαυρικίου Μάρτυρος (᾿Αποστ. Διακον.).
*
9.᾿Επαρχίου τοῦ ἐγκλείστου τοῦ ἐν Γαλατίᾳ. (Γαλλία) (Γ) (ΡΔ).
10.Ποτίτου μάρτυρος ἐν Νεαπόλει (2ος αἰών) (ΡΔ).
11.Λεοντίου ἀρχιερέως τοῦ Ραντάουτ ἢ Ρανταούτι (Radaut) Ρουμανίας (Α) (ΡΔ) (Ρο).
12.᾿Αγγελίνας βασιλίσσης τῆς Σερβίας (Σ) (ΡΔ).
13.᾿Ιωάννου Ρίλας, ὁσίου. (᾿Ανακομιδὴ ἱερῶν λειψάνων) (Β).
14.Σύναξις ῾Αγίων τῶν ἐν Τβὲρ Ρωσσίας.
15.Γάλλου ᾿Επισκόπου Κλερμὸν (551) (Γ) (ΡΔ).
16.᾿Ιουλίου καὶ ᾿Ααρὼν Πρωτομαρτύρων Οὐαλλίας (304) (Κ) (ΡΔ).
17.Λεονόρους τοῦ Οὐαλλοῦ (Κομοδάτου Χ. Οἱ ῞Αγιοι τῶν Βρεττανικῶν Νήσων).
18.Σερβανοῦ, ἀποστόλου Δυτικοῦ Φάϊφ τῆς ᾿Ανατολικῆς Σκωτίας (6ος αἰών) (Κ) (ΡΔ).