31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1.Κύρου καὶ ᾿Ιωάννου, ᾿Αναργύρων καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς (311).
2.᾿Αθανασίας μάρτυρος καὶ τῶν θυγατέρων αὐτῆς Θεοκτίστης, Θεοδοτίας καὶ Εὐδοξίας ἐν Κανώπῃ Αἰγύπτου (311) (ΡΔ) (Ρ).
3.Βικτωρίνου ἢ Οὐϊκτωρίνου, Βίκτωρος ἢ Οὐΐκτωρος, Νικηφόρου, Κλαυδίου, Σεραπίωνος καὶ Παπίου μαρτύρων ἐν Αἰγύπτῳ (251).
4.Τρυφαίνης, μάρτυρος ἐν Κυζίκῳ (1ος αἰών).
5.᾿Ηλιοῦ ᾿Αρντούνη ᾿Αθωνίτου, νεομάρτυρος (1686) (Ε) (ΡΔ).
*
6.᾿Αθανασίου, ᾿Επισκόπου Μεθώνης.
7.Μαρκέλλας Ρωμαίας τῆς χήρας (410).
8.Παχωμίου Λίμνης Κιὲνσκ μοναχοῦ (1515).
9.Νικήτα τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου καὶ ᾿Επισκόπου Νόβγκοροντ (1108).
10.᾿Αρσενίου τοῦ ἐν Πάρῳ (1877) (Ε) (Α).
11.Γκουΐνιν (Gwynin) μοναχοῦ ἐν Οὐαλλίᾳ (7ος αἰών) (Κ) (κατ᾿ ἄλλους 31/12)