27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1.᾿Ιωάννου Χρυσοστόμου, (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων) (438)
2.Μαρκιανῆς Αὐγούστας.
3.Κλαυδιανοῦ ἢ Κλαυδίνου.
4.Πέτρου Αἰγυπτίου (4ος αἰών).
5.Δημητρίου νεομάρτυρος ἐν Κωνσταντινουπόλει (1784).
*
6.Τίτου τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου.
7.Πέτρου (Ζβέρεφ) νεοϊερομάρτυρος ἐν Ρωσσίᾳ (1929) (ΡΔ).
8.᾿Ηλία Β΄ πατριάρχου ῾Ιεροσολύμων (787) (Α) (Γε).
9.Δημητριανοῦ, ᾿Επισκόπου Ταφασσοῦ Κύπρου.
10.Λεοντίου τοῦ ᾿Ιβανὸφσκ τοῦ Πολωνοῦ (1972) (Α) (Ε) (Πο).
11.᾿Ασιότ, Κουροπαλάτου, Βασιλέως Γεωργίας (9ος αἰών) (Α) (Γε).