23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1.Κλήμεντος ᾿Αγκύρας, ἱερομάρτυρος (312).
2.᾿Αγαθαγγέλου μάρτυρος (312).
3.Δύο ἀνωνύμων μαρτύρων ἐν Παρίῳ.
4.Εὐσεβίου ἀσκητοῦ ἐν Συρίᾳ, πλησίον ᾿Αντιοχείας (5ος αἰών).
5.Μαϊουμᾶ ἀσκητοῦ ἐν Συρίᾳ (4ος αἰών).
6.Σαλαμὰν τοῦ ἡσυχαστοῦ ἐν Εὐφράτῃ (400).
*
8.᾿Ανάμνησις 6ης Οἰκουμενικῆς Συνόδου (680-681).
9.Θεοκτίστου, ᾿Αρχιεπισκόπου Νόβγκοροντ (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων) (1786).
10.Γενναδίου τοῦ ἐν Κοστρόμᾳ μοναχοῦ (ἐκ Λιθουανίας) (1565).
11.᾿Ανατολίου Μητροπολίτου ᾿Οδησσοῦ ἱερομάρτυρος (1938) (᾿Αναγνώρισις 1997 ὑπὸ τῆς ᾿Εκκλ. τῆς Οὐκρανίας) (Α) (Ρ).
12.Σύναξις ἁπάντων τῶν ἐν Κοστρόμᾳ ἁγίων.
13.Παυλίνου τοῦ ᾿Ελεήμονος ᾿Επισκόπου Νόλης-Γαλλίας (431) (Ρ).