21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1.Μαξίμου τοῦ ὁμολογητοῦ (662).
2.Εὐγενίου, Κανδίδου, Βαλεριανοῦ καὶ ᾿Ακύλα ἐν Τραπεζούντι, μαρτύρων (3ος αἰών).
3.Νεοφύτου Νικαίας, μάρτυρος (303-305).
4.Ζωσιμᾶ, ᾿Επισκόπου Συρακουσῶν.
5.῾Αγνῆς Ρωμαίας, παρθενομάρτυρος (304).
6.Τεσσάρων μαρτύρων ἐν Τύρῳ.
7.Νεοφύτου Βατοπεδινοῦ ἐν ῎Αθῳ.
*
8.Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ (῞Ελληνος) ἐν Ρωσσίᾳ τοῦ ἐξ ῎Αρτης (1556).
9.᾿Αναστασίου, μαθητοῦ Μαξίμου ῾Ομολογητοῦ (662).