17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1.᾿Αντωνίου τοῦ Μεγάλου (356).
2.Θεοδοσίου τοῦ Μεγάλου, αὐτοκράτορος τοῦ ἐξ ῾Ισπανίας (395).
3.᾿Αχιλλείου τῆς Σκήτης μοναχοῦ, ὁμολογητοῦ (5ος αἰών).
4.Γεωργίου νεομάρτυρος ᾿Ιωαννίνων (1838).
5.᾿Αντωνίου τοῦ νέου ἐν Βερροίᾳ τῆς Μακεδονίας (Ε) (ΡΔ).
*
6.Μακαρίου (Καλογερᾶ) τοῦ ἐν Πάτμῳ (1737) (Α) (Ε)
7.᾿Αντωνίου ἡγουμένου τοῦ Ντύμσκ, Νόβγκοροντ (1224) (ΡΔ) (Α) (Ρ).
8.᾿Αντωνίου τοῦ Κράσνυϊ-Χὸλμ (1481) (Α) (ΡΔ).
9.᾿Αντωνίου τῆς Μαύρης Λίμνης (Τσερνογιέρσκ) (16ος αἰών) (ΡΔ) (Α) (Ρ).
10.᾿Αντωνίου τοῦ Ρωμαίου τοῦ ἐν Νόβγκοροντ (1147) (ΡΔ) (Α).
11.᾿Αντωνίου τοῦ Βολόγκντα. (ΡΔ) (Α).