16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1.Πέτρου ᾿Αποστόλου. (Προσκύνησις ῾Αλύσεων).
2.Σπευσίππου, ᾿Ελεσίππου, Μελευσίππου ἀδελφῶν καὶ Νεονίλλης τῆς μάμμης αὐτῶν καὶ σὺν αὐτοῖς Νέωνος, Τούρβου καὶ ᾿Ιονίλλης ἐν Καππαδοκίᾳ μαρτυρησάντων (161-180).
3.Δανάκτου, μάρτυρος τοῦ ᾿Αναγνώστου (2ος αἰών).
4.Δαμασκηνοῦ νεομάρτυρος τοῦ Χιλανδαρινοῦ (1771).
*
5.Νικολάου νεομάρτυρος ἐν Μυτιλήνῃ (1777).
6.Ρωμύλου τοῦ Σέρβου καὶ συντρόφων αὐτοῦ Νέστορος, Μαρτινίου, Δανιήλ, Σισώη, Ζωσιμᾶ καὶ Γρηγορίου ἐν ῎Αθωνι τελειωθέντων (1375) (Ε).
7.Μαξίμου ἐν Τότμᾳ διὰ Χριστὸν Σαλοῦ (Βολόγκντα) (1650).
8.῾Ονωράτου, ᾿Επισκόπου ᾿Αρελάτης (῎Αρλεων) Γαλλίας καὶ ἱδρυτοῦ μονῆς Λερέν (Lérins) (429) (Γ) (Α).
9.Σίγκεμπερτ (Sigebert) βασιλέως ᾿Ανατολικῶν ῎Αγγλων, μάρτυρος (635) (Κ).
10.Φάρσεϋ (Fursey) τοῦ Μπούργκ-Κάστλ (Burgh-Castle), φωτιστοῦ τῆς ᾿Ανατολικῆς ᾿Αγγλίας (650) (Κ).