12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1.Τατιανῆς τῆς ἐν Ρώμῃ, μάρτυρος (226-235).
2.Πέτρου ᾿Αβεσσαλᾶ, μάρτυρος ἐν Παλαιστίνῃ (309-310).
3.Μερκίου ἢ Μερτίου μάρτυρος ἐν Μαυριτανίᾳ (284-305).
4.᾿Οκτὼ μαρτύρων ἐν Νικαίᾳ (Ε).
5.Εὐθασίας, μάρτυρος.
6.᾿Ηλιοὺ τοῦ Θαυματουργοῦ τοῦ Παραδείσου (ΡΔ).
*
7.Φιλοθέου ᾿Αντιοχείας, μάρτυρος.
8.Θεοδώρας τῆς ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ.
9.Εὐπραξίας τῆς Ταβεννησίας ἐν Αἰγύπτῳ (393) (Ρ) (ΡΔ).
10.Μαρτινιανοῦ μοναχοῦ ἐν τῇ Λευκῇ Λίμνῃ (Ρωσσίας) (1483)
11.Γαλακτίωνος μοναχοῦ μαθητοῦ τοῦ Μαρτινιανοῦ (Ρωσσία) (1506).
12.Βασιλείου Σολόφσκυ πρεσβυτέρου νεοϊερομάρτυρος καὶ Στεφάνου Γκριβόνογκωφ ἐν ᾿Εσθονίᾳ (1919) (Ε) (Ρ).
13.Βενεδίκτου, ᾿Επισκόπου καὶ ἡγουμένου Γουεαρμάουθ (Wearmouth) (689-690) (Κ).
14.᾿Αρκαδίου μάρτυρος ἐκ Καισαρείας Μαυριτανίας (3ος αἰὼν) (Ρμ).