1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1.Περιτομὴ τοῦ Κυρίου ῾Ημῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ.
2.Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ᾿Αρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας (379).
3.Θεοδότου μάρτυρος.
4.Γρηγορίου, ᾿Επισκόπου Ναζιανζοῦ, πατρὸς Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου (374).
*
5.Θεοδοσίου Τριγλίας μοναχοῦ.
6.Πέτρου νεομάρτυρος Πελοποννησίου (1776).
7.Φουλγεντίου ᾿Επισκόπου Ρύσπης ἐν Β. ᾿Αφρικῇ (533) (ΡΔ).
8.Βασιλείου μάρτυρος ἐν ᾿Αγκύρᾳ (362) (Ρ) (ΡΔ).
9.Σεργίου (Νείλου) (1929) (᾿Εκκλησία Κατακομβῶν).
10.Τηλεμάχου μάρτυρος, (391) (Ρμ).
11.᾿Εμμελείας μητρὸς ἁγίου Βασιλείου, Μακρίνας καὶ Πέτρου Σεβαστείας. (Οἰκουμ.Πατριαρχεῖον, 1998) (Ρ 30/5)