5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1.Μιχαίου Προφήτου (9ος αἰὼν π.Χ.) (Ρ) (ΡΔ).
2.Θεοπέμπτου καὶ Θεωνᾶ μαρτύρων ἐν Νικομηδείᾳ (303).
3.Συγκλητικῆς μοναχῆς ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ (350).
4.Γρηγορίου ᾿Ακρίτα, μοναχοῦ ἐν Κρήτῃ (820).
5.Φωστηρίου μοναχοῦ (6ος αἰών).
6.Μηνᾶ τοῦ Σιναΐτου, μοναχοῦ (6ος αἰών).
7.Σαΐδου, μάρτυρος.
8.Θεοΐδου μάρτυρος.
9.Δομνίνης ἐν ᾿Εδέσσῃ.
10.Τατιανῆς.
11.Ρωμανοῦ Καρπενησιώτου νεομάρτυρος τοῦ ᾿Αθωνίτου (1694).
*
12.᾿Απολλιναρίδος ἢ Δωροθέας παρθένου μοναχῆς ἐν Αἰγύπτῳ (470) (Ρ) (ΡΔ)
13.Δωροθέου ἡγουμένου καὶ κτίτορος Μονῆς Χιλιοκόμου ᾿Αμασείας (῾Αγιολόγιον Τσολακίδου).