6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1.Τὰ ῞Αγια Θεοφάνεια.
*
2.Ρωμανοῦ Λακεδαιμονίου νεομάρτυρος (1695).
3.Εὐαγρίου ἱεροδιακόνου ἐκ Καισαρείας, ἀσκητοῦ (῾Αγιολόγιον Τσολακίδου).
4.Θεοφάνους, ᾿Επισκόπου Ταμπὼφ καὶ Βλαντίμιρ.
5.᾿Ανδρέου πρεσβυτέρου νεοϊερομάρτυρος μετὰ τῶν θυγατέρων αὐτοῦ Λυδίας, Δομνίκης καὶ Μαρίας, ἐν Ρωσσίᾳ (1919) (ΡΔ).
6.Λαυρεντίου τοῦ Τσέρνιγκωφ (1950) (ΡΔ).
7.Μάκρας ἢ Μαίρης μάρτυρος ἐν Σουασὰν-Ρὲμς Γαλατίας (304) (Ρμ).