7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1.Σύναξις ᾿Ιωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ.
2.᾿Αθανασίου ἐν ᾿Ατταλείᾳ νεομάρτυρος (1700) (Α) (ΡΔ) (Ρ).
3.Ρωμανοῦ ἱερπμάρτυρος Λακεδαίμονος (1695) (Ε)
*
4.Κλήρου μάρτυρος ἐξ ᾿Αντιοχείας (300) (Ρμ).
5.Φελίτσε καὶ Τζενάρο μαρτύρων ἐξ ῾Ηρακλείας (301) (Ρμ).
6.Παχωμίου τῆς Λίμνης Κένο (16ος αἰών) (ΡΔ) (Ρ).
7.Σὲν ἢ Σὲντ τοῦ Λάστιγχαμ, ᾿Επισκόπου ᾿Ανατολικῆς Σαξωνίας (664) (Κ) (ΡΔ).
8.Μπράννοκ ἢ Μπρύναχ (Brynach) τοῦ ἐν Μπράουντον (Braunton) (6ος αἰών) (Κ).
9.Κὲδδ ἢ Κεάδου ᾿Επισκόπου ἐν ᾿Αγγλίᾳ (664) (Κομοδάτου Χρ. ἅγιοι τῶν Βρεττ. νήσων).