2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1.Σιλβέστρου, Πάπα Ρώμης (335).
2.Θεαγένους, νεομάρτυρος ἐν Παρίῳ ῾Ελλησπόντου (320).
3.Βασιλείου, μάρτυρος ἐν ᾿Αγκύρᾳ (362) (Α) (Ε).
4.Θεοπέμπτου.
5.Θεοδότης, μητρὸς ἁγίων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ (3ος αἰών).
6.Μάρκου τοῦ κωφοῦ, μοναχοῦ.
7.Σεργίου μάρτυρος ἐν Καισαρείᾳ Καππαδοκίας (301)
8.Θεοπίστου μάρτυρος.
9.Νείλου τοῦ Γηρομηρίου μοναχοῦ.
10.Κοσμᾶ Α΄, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (1081).
11.Γεωργίου τοῦ Γεωργιανοῦ νεομάρτυρος (Ζόρζες) (1770). (ΡΔ).
12.Σιλβέστρου Τρόϊνας ᾿Ιταλίας (1164) (Οἰκ. Πατρ.).
*
13.᾿Αμμοῦν Ταβεννησίου (5ος αἰών) (Ρ) (ΡΔ).
14.Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ τοῦ Ρώσσου (1833).
15.Σιλβέστρου τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου (12ος αἰών).
16.᾿Ιουλιανῆς ἐν Λαζαρέφσκογιε (Μουρόμ) (1604).
17.᾿Αργείου μάρτυρος (320) (Ρμ).