9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1.Σύλληψις ῾Αγίας ῎Αννης.
2.῎Αννης προφήτιδος μητρὸς τοῦ Προφήτου Σαμουὴλ (1100π.Χ.).
3.Στεφάνου τοῦ «Νεολαμποῦς» τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει (412).
4.Σωσιθέου, Ναρσῆ καὶ ᾿Ισαὰκ ἐν Περσίᾳ μαρτύρων (Ε) (Α).
*
5.᾿Εγκαίνια ῾Ιεροῦ Ναοῦ ᾿Αναστάσεως ῾Ιεροσολύμων.
6.Σεργίου (Μέτσιεφ) νεοϊερομάρτυρος τοῦ ἐν Μόσχᾳ (1941) (ΡΔ).
7.Γουλχίδας, ἡγουμένης τῆς ἐν ᾿Αγγλίᾳ (10ος αἰών) [Κομοδάτου Χ. Οἱ ῞Αγιοι τῶν Βρεττανικῶν Νήσων].
8.Λεοκαδίας Τολήτου ῾Ισπανίας παρθενομάρτυρος (308) (Ρμ).
9.Λουκᾶ τοῦ Μελικουκᾶ ᾿Επισκόπου ᾿Ιταλίας (12ος) (Οἰκ. Πατρ.).