7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1.᾿Αμβροσίου ᾿Επισκόπου Μεδιολάνων (397).
2.᾿Αθηνοδώρου μάρτυρος τοῦ ἐν Μεσοποταμίᾳ (304).
3.Νεοφύτου μάρτυρος.
4.Δομετίου μάρτυρος.
5.᾿Ισιδώρου, ᾿Ακεψιμᾶ, Λέοντος μαρτύρων.
6.Γαΐου καὶ Γαϊανοῦ μαρτύρων.
7.᾿Ανωνύμων ᾿Αφρικανῶν μαρτύρων ἐν Καρχηδόνι καέντων ἐντὸς τοῦ ναοῦ.
8.᾿Ιγνατίου μοναχοῦ, πλησίον τῶν Βλαχερνῶν.
9.Πρίσκου μάρτυρος.
10.Μαρτίνου μάρτυρος.
11.Νικολάου μάρτυρος.
12.Παύλου τοῦ ὑποτακτικοῦ μοναχοῦ ἐν Κιέβῳ (Ρ).
13.᾿Αμμοὺν ἐπισκόπου Νιτρίας (᾿Απ.Διακοία).
*
14.Δάμας, Ρωμαίας μάρτυρος.
15.Γρηγορίου ῾Ησυχαστοῦ ἱδρυτοῦ Μονῆς Γρηγορίου ἐν ῎Αθῳ (1405).
16.᾿Ιωάννου Νηστευτοῦ τῆς Μονῆς ῾Αγίου Σάββα (ΡΔ).
17.Γερασίμου Εὐβοίας (1326-46) (Α).
18.Φιλοθέης τῆς ἐκ Τυρνόβου Βουλγαρίας ἧς τὸ λείψανο ἐν ᾿Αργκὲς Ρουμανίας, Παρθενομάρτυρος (14ος αἰών) (Ρ) (ΡΔ) (Ρο) (Β).
19.Γρηγορίου τοῦ Γκόρνιγιε Σερβίας (Σ) (ΡΔ).
20.᾿Αντωνίου Σίγιας μοναχοῦ (Νόβγκοροντ) (1556).
21.Νείλου τοῦ Στολοπὲνσκ μοναχοῦ (1556) (Ρ).
22.᾿Ιωάννου τοῦ Νηστευτοῦ τοῦ Κιέβου, μοναχοῦ (12ος αἰών).
23.Νείλου μοναχοῦ τῆς νήσου Στόλμπεν (1554).
24.Βάσσης ὁσίας τῶν ῾Ιεροσολύμων (Γε).