6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1.Νικολάου ᾿Αρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας (345).
2.Νικολάου Καραμανίας Νεομάρτυρος (1657) (Α) (ΡΔ).
*
3.Θεοφίλου ᾿Επισκόπου ᾿Αντιοχείας (181).
4.᾿Αβραμίου ᾿Επισκόπου Κρατέας Βιθυνίας τοῦ ἐκ Συρίας (᾿Εμέσης) (5ος αἰών) (Α).
5.Νικολάου ᾿Επισκόπου Πατάρων.
6.Μαξίμου Μητροπολίτου Κιέβου καὶ Βλαδιμὶρ (1305) (Α).
7.Νίσερ μάρτυρος (3ος αἰών) [Παρισινὸς Κῶδιξ 1621) (Α).
8.Γρηγορίου Περάτζε τοῦ ἐκ Γεωργίας ἱερομονάχου ἐν ῎Αουσβιτς τελειωθέντος (θάλαμος ἀερίων τῇ 5/12/1942) (Α) (Ρ) (Γε) (Πο).
9.Νικολάου Μητροπολίτου Κιέβου (1280-81) (Α) (Ρ).