4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1.Βαρβάρας μεγαλομάρτυρος (306).
2.᾿Ιουλιανῆς μάρτυρος τῆς ἐν Συρίᾳ (306).
3.᾿Ιωάννου Δαμασκηνοῦ (780).
4.᾿Ιωάννου Πολυβότου, ὁμολογητοῦ (8ος αἰών).
5.Χριστοδούλου καὶ Χριστοδουλίας μαρτύρων.
6.Σεραφεὶμ ᾿Επισκόπου Φαναρίου νεομάρτυρος (1601).
*
7.Δαμάσου, Πάπα Ρώμης τοῦ ἐκ Γκουϊμαράες Πορτογαλλίας (4ος αἰών) (Α).
8.Γενναδίου ᾿Επισκόπου Νόβγκοροντ (1514).
9.Γουρία ᾿Επισκόπου Καζάν (1563) (Α).
10.Δαμασκηνοῦ ᾿Επισκόπου Γκλούκωφ (1935) καὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἱερέως Νικολάου Τσέντρικ Ρώσσων νεοϊερομαρτύρων (1917) (ΡΔ).
11.᾿Αλεξάνδρου Χοτοβίτσκυ, ἱερέως τοῦ ἐν Νέᾳ ῾Υόρκῃ καὶ Ρωσσίᾳ, νεομάρτυρος (μνήμη) (1937) (Ρ) (ΡΔ).