3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1.Σοφονίου τοῦ προφήτου (635-605 π.Χ.).
2.Θεοδούλου Κύπρου τοῦ διὰ Χριστὸν σαλοῦ.
3.Θεοδούλου Κωνσταντινουπόλεως ἐπάρχου (440).
4.᾿Ιωάννου τοῦ ῾Ησυχαστοῦ ᾿Επισκόπου Κολωνίας (558) (Α).
5.᾿Αγαπίου, Σελεύκου καὶ Μάμαντος μαρτύρων.
6.Γαβριὴλ Προύσης νεομάρτυρος.
7.᾿Αγγελῆ τοῦ ἐν Χίῳ Νεομάρτυρος (1813) (Α).
8.Θεοδώρου, ᾿Αρχιεπισκόπου ᾿Αλεξανδρείας (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων), (606) (Ρ).
*
9.Γεωργίου τῆς Τσέρνικα μοναχοῦ, μαθητοῦ ἁγίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ (Α).
10.Σάββα τοῦ Ζβενίγκοροντ μοναχοῦ, μαθητοῦ τοῦ ῾Αγίου Σεργίου τοῦ Ραντονὲζ (1406) (Ρ) (Α).
11.᾿Ιωάννου Σὰρβ πρεσβυτέρου, νεοϊερομάρτυρος ἐν ᾿Εσθονίᾳ (Ε).
12.Βιρινίου ᾿Επισκόπου Ντόρτσεστερ (649-650) (Κ) (ΡΔ).
13.Κοίμησις Μάγκνους τοῦ Β΄, βασιλέως τῆς Σουηδίας (οὗ τὸ ἐν μοναχοῖς ὄνομα Γρηγόριος) ἐν τῇ ῾Ιερᾷ Μονῇ Βαλαάμ (1371) (ΡΔ).