27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1.Στεφάνου διακόνου πρωτομάρτυρος (34μ.Χ.).
2.Θεοδώρου Γραπτοῦ, ὁμολογητοῦ (840).
3.Θεοδώρου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (686).
4.Μαυρικίου μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτύρων Κανδίδου, ᾿Ιννοκεντίου, ᾿Εξυπερίου καὶ 6.600 ἑτέρων μαρτύρων (302).
*
5.Λουκᾶ Τριγλίας μοναχοῦ.
6.Θεοφυλάκτου ᾿Οχρίδος, Σερβίας (1110) (Σ) (ΡΔ).
7.Τύχωνος ᾿Αρχιεπισκόπου Βορονὲζ νεοϊερομάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 160 ἱερομαρτύρων (1919) (ΡΔ).
8.Βαρλαὰμ Μητροπ. Τομπὸλσκ Σιβηρίας (1862) (Α) (Ρ) (καὶ 5/6).