24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1.Εὐγενίας ὁσιομάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῇ Φιλίππου πατρὸς αὐτῆς, Πρώτου, ῾Υακίνθου, Βασίλλας καὶ Κλαυδίας (262).
2.᾿Αντιόχου μοναχοῦ τοῦ ἐν Παλαιστίνῃ τοῦ Πανδέκτου.
3.᾿Αχαϊκοῦ μάρτυρος (Α).
*
4.Βιτιμίωνος τῆς Σκήτης ἢ Βιτιμίου.
5.᾿Αφροδισίου τοῦ ἐν Παλαιστίνῃ μοναχοῦ.
6.Νικολάου μοναχοῦ τοῦ ἐν Βουλγαρίᾳ (9ος αἰών) (Α) (Ρ).
7.᾿Αχμὲντ (Μωάμεθ) τοῦ Καλλιγράφου μάρτυρος (1682) (ΡΔ) (Ε) [Στὸ (Α) στὶς 3/5].
8.Σωσσίου, Θεοκλείου καὶ Καστούλου μαρτύρων (3ος ἢ 4ος αἰών) (Α).
9.Γρηγορίου μάρτυρος ἐν Σπολητίῳ (304) (Ρμ).
10.Δελφίνου ᾿Επισκόπου Βουρδιγάλλων (Bordeaux) (408) (Ρμ).