22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1.᾿Αναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας, μεγαλομάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῇ ἐν οἷς Χρυσογόνος ὁ διδάσκαλος αὐτῆς καὶ Θεοδότη, Εὐοδία καὶ Εὐτυχιανὸς (304).
2.Ζωϊλοῦ μάρτυρος (᾿Αποστ. Διακονία).
*
3.Φλαβιανοῦ Ρωμαίου μάρτυρος (362) (Ρμ).