21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1.᾿Ιουλιανῆς τῦς ἐν Νικομηδείᾳ, μάρτυρος καὶ τῶν 500 ἀνδρῶν καὶ 130 γυναικῶν σὺν αὐτῇ (304).
2.Θεμιστοκλέους τοῦ ἐκ Μύρων Λυκίας, μάρτυρος (251).
*
3.Πέτρου, Μητροπολίτου Μόσχας τοῦ θαυματουργοῦ (1326) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
4.᾿Ιουλιανῆς τοῦ Βυάμσκ (Βυάσμα) πριγκηπίσσης (1406).
5.Προκοπίου τοῦ Βυάτσκ, τοῦ διὰ Χριστὸν σαλοῦ (1628) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
6.Φιλαρέτου Μητροπολίτου Κιέβου (1857) (Ρ) (ΡΔ).
7.Πέτρου Μητροπολίτου Κιέβου (1479), (24/8 ἀνακομιδή).
8.Μακαρίου νηστευτοῦ, Γεωργίου νοταρίου καὶ Σάββα, Μονῆς Χαχούλι Γεωργίας (Γε) (Α).
9.Κοίμησις Μιχαὴλ τοῦ μεγαλοσχήμου τοῦ ἐν Χαρμπὶν ΜογγολίαςΚίνας. (1939) (ΡΔ).