18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1.Σεβαστιανοῦ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Νικοστράτου, Ζώη, Καστορίου, Τρανκουϊλλίνου (῾Ησυχίου), Μαρκελλίνου, Μάρκου, Κλαυδίου, Συμφοριανοῦ, Βικτωρίνου, Τιβουρτίου καὶ Καστούλου, μαρτύρων ἐν Ρώμῃ (287).
2.Εὐβιότου μάρτυρος (Εὐβοτίου) ἐν Κυζίκῳ.
3.Φλώρου ᾿Επισκόπου ᾿Αμισοῦ (7ος αἰών).
4.Φωκᾶ καὶ ῾Ερμύλου μαρτύρων.
5.Σοφίας θαυματουργοῦ.
6.Μιχαὴλ συγκέλλου, ὁμολογητοῦ (845).
7.Ζακχαίου ἱεροδιακόνου καὶ ᾿Αλφαίου ᾿Αναγνώστου τῶν ἐν Καισαρείᾳ μαρτύρων.
*
8.Μοδέστου Α΄ ᾿Αρχιεπισκόπου ῾Ιεροσολύμων (633-634) (Α) (Ρ) (ΡΔ) (Ρο).
9.Νόμωνος ὁσίου (Κύπριος ἅγιος) [Μικρὸν Εὐχολόγιον ᾿Αποστολικῆς Διακονίας, 1956].
10.Σισινίου ἱερομάρτυρος Καθολικοῦ Χορασὰν (᾿Ιρὰν) (11ος αἰ) (Α) (Αρ) Γε).
11.Δανιὴλ τοῦ ῾Ησυχαστοῦ τοῦ ἐν Βερονέτ (Ρουμανίας) (17ος αἰών) (Αθ) (ΡΔ) (Ρο).
12.Σεβαστιανοῦ τοῦ Πόσεκονιγιε μοναχοῦ (Βολόγκντα) (1500).
13.Συμεῶνος τοῦ Βερχοτούριγιε τοῦ θαυματουργοῦ (1694).
14.Γατιανοῦ (Ηατιεξ) ᾿Επισκόπου Τουρώνης (Γαλλίας) (3ος αἰών) (Γ) (Α).
15.Γουϊνιμπὰλτ ἡγουμένης καὶ ἱεραποστόλου ἐν ᾿Αγγλίᾳ καὶ Γερμανίᾳ (Heidenheim) (761) (ΡΔ).