14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1.Θύρσου, Λευκίου καὶ Καλλινίκου τῶν ἐν ᾿Απολλωνίᾳ μαρτύρων (3ος αἰών).
2.Φιλήμονος, ᾿Απολλωνίου, ᾿Αρειανοῦ, Θεοκρύφου μαρτύρων (3ος αἰών).
3.Τεσσάρων στρατιωτῶν προσηλυτισθέντων ὑπὸ ᾿Αρειανοῦ μάρτυρος καὶ ἐπίσης μαρτυρησάντων (ΡΔ) (Ε).
*
4.Δανιὴλ τοῦ Βορονὲτς μοναχοῦ.
5.Καστούλου μάρτυρος ἐπὶ Λικινίου (Α).
6.᾿Ιλαρίωνος Μητροπολίτης Σουζντὰλ (1708) (Α) (Ρ).
7.Φολκίουνους ᾿Επισκόπου Τέρβας ῾Ολλανδίας (855) (Κ) (ΡΔ).
8.Βενατίου Φορτουνάτου (Venance) ᾿Επισκόπου Πουατιὲ (Poitiers) (7ος αἰών) (Κ) (Γ) (ΡΔ).
9.Χάϊμπαλτ (Hybald) ἡγουμένου Λινκοσαίρ (7ος αἰών) (Κ) (ΡΔ).
10.Νικασίου ᾿Αρχιεπισκόπου Ρήμων (Reims) (5ος αἰών) (Ρμ).