12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1.Σπυρίδωνος Τριμυθοῦντος τοῦ Θαυματουργοῦ (348)
2.Συνεσίου ἢ Συνετοῦ μάρτυρος τοῦ ἐν Ρώμῃ (3ος αἰών).
3.᾿Αλεξάνδρου ἱερομάρτυρος ᾿Επισκόπου ῾Ιερουσαλὴμ (251).
4.᾿Αμωναθᾶ Πηλουσίου μοναχοῦ.
5.᾿Ανθοῦ Παλαιστίνης μοναχοῦ.
*
6.᾿Ιωάννου ᾿Επισκόπου Ζίχνης.
7.Θεράποντος Μόνζας μοναχοῦ (16ος αἰών).
8.Μαξεντίου, Κωνσταντίου, Κρήσκεντος, ᾿Ιουστίνης καὶ ἄλλων μαρτύρων (287) (Ρμ).
9.᾿Ιωάννου ἡγουμένου καὶ μάρτυρος ἐν Ζεντατσὲνι Γεωργίας (9ος αἰ) (Α) (Γε).
10.Γερμανοῦ ᾿Αλάσκας τοῦ Θαυματουργοῦ (1836) (ΡΔ) [Στὶς 13/12 στὸ (Α)].
11.Σύναξις μαρτύρων ᾿Αμερικανικῆς Γῆς· ᾿Ιουβεναλίου ἱερομάρτυρος, Πέτρου ᾿Αλεουτίου καὶ τῶν νεομαρτύρων ᾿Ανατολίου Κομένσκυ τοῦ ἐξ ᾿Ιρκούτσκ, Σεραφεὶμ Σαμοΐλοβιτς τοῦ ἐξ Οὐγκλιτς καὶ ἱερομαρτύρων ᾿Ιωάννου Κοτσούρωβ τοῦ ἐν Σικάγῳ καὶ ᾿Αλεξάνδρου Χοτοβίτσκυ τοῦ ἐν Νέᾳ ῾Υόρκῃ. (ΡΔ) [Στὶς 13/12 στὸ (Α)].
12.Φίνιαν (Φιόναν) τοῦ Κλόναρτ ἱδρυτοῦ Σκέλιγκ-Μίχαελ (᾿Ιρλανδίας) (549) (Κ) [Κομοδάτου Χ. Οἱ ῞Αγιοι τῶν Βρεττανικῶν Νήσων].
13.Κόλμαν τοῦ ἐν Γκλένταλαφ (Glendalough) ᾿Ιρλανδίας (659) (Κ) (ΡΔ).
14.Κωνσταντίου καὶ ἄλλων μαρτύρων (287).