6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1.Μεταμόρφωσις τοῦ Κυρίου ῾Ημῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ.
2.᾿Αββακοὺμ Θεσσαλονίκης νεομάρτυρος (1628).
3.Θεοκτίστου ᾿Επισκόπου Τσέρνιγκωφ (1123).
4.Δημητρίου ᾿Αρχιεπισκόπου Γκντὼφ νεομάρτυρος (1938).
5.Νικολάου (Προζόρωφ) ἱερομάρτυρος (1930) (ΡΔ).
6.Κρεφέτου ἡγουμένου Μονῆς Πλάκας Σικελίας (1116) (Οἰκ. Πατριαρχεῖο).