5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1.Εὐσιγνίου ᾿Αντιοχείας μάρτυρος (362).
2.Καντίδου καὶ Καντιδιανοῦ μαρτύρων.
3.Νόννας μητρὸς Γρηγορίου Θεολόγου (374).
4.Σολὲβ (Σιβελίου) τοῦ Αἰγυπτίου μάρτυρος.
5.Φαβίου Πάπα Ρώμης ἱερομάρτυρος (250) (Ε) (ΡΔ).
*
6.Σαμουὴλ προφήτου (Ε).
7.᾿Ανθηροῦ, Πάπα Ρώμης ῾Ιερομάρτυρος (ΡΔ).
8.Εὐθυμίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.
9.Εὐγενίου τοῦ Αἰτωλοῦ.
10.Χρήστου τοῦ ἐκ Πρεβέζης νεομάρτυρος τοῦ ναυτικοῦ (1668).
11.Θερίου ἢ Θύρσου, ᾿Επισκόπου Καρπασίας Κύπρου (τοπικὸς Κύπριος ἅγιος. ῾Εορτάζεται ἀπὸ ὁρισμένα ἁγιολόγια τὴν 23/7).
12.᾿Ιὼβ τοῦ ἐν Σολόφκυ (1629) (Ρ).
13.᾿Ιωάννου Χοζεβίτου τοῦ ἐκ Νεὰμτ Ρουμανίας (κατὰ κόσμον ᾿Ιακώβου) (1960) (ΡΔ) (Ρο).
14.Εὐδοκίας (Σίκοβα) καὶ δοκίμων Δαρείας (Τιμόλινα), Δαρείας (Σιουσίνσκαγια) καὶ Μαρίας νεομαρτύρων ἐν Ντιβέγιεβο τοῦ Σάρωφ (1919).
15.῎Αφρας παρθενομάρτυρος (304) (Ρμ).
16.῎Οσβαλντ Βασιλέως Νορθουμβρίας, μάρτυρος (642).
17.Ποντίου καὶ Σιμέλας τῶν ἐν Γαλατίᾳ (Γαλλία) μαρτύρων (257).