28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1.Μωϋσέως τοῦ Αἰθίοπος (4ος αἰών).
2.Διομήδους καὶ Λαυρεντίου μαρτύρων.
3.᾿Εζεκίου βασιλέως τοῦ ᾿Ιούδα (691 π.Χ).
4.῎Αννης θυγατρὸς Φανουὴλ (1ος αἰών).
5.Τριάκοντα τριῶν ἐν ῾Ηρακλείᾳ μαρτύρων.
6.᾿Ακακίου τοῦ νέου (᾿Αποστ. Διακονία)
*
7.᾿Αναστασίας τῆς Πατρικίας τῆς ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ (567) [εἰς ἄλλους 10/3].
8.Δάμωνος ἱερομάρτυρος (῾Αγιολ. Εὐστρατιάδου) (Α).
9.Σύναξις Πατέρων τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (τῆς Σκήτης ῾Αγίου Θεοδοσίου) (Α) (ΡΔ) (Ρ).
10.Σάββα τοῦ Πσκὸφ καὶ Κρουπὲτς (1495) (Α) (ΡΔ) (Ρ).
11.Δάμωνος ἱερομάρτυρος (Α) (῾Αγιολ. Εὐστρατιάδου).
12.Σουσανὶκ βασιλίσσης Γεωργίας μάρτυρος (458) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
13.Μόνικας μητρὸς ἱεροῦ Αὐγουστίνου (Γ) [καὶ στὶς 4/5 στὸ (ΡΔ)].
14.᾿Ιὼβ τοῦ Ποτσάεβ. (᾿Ανεύρεσις λειψάνων) (1659).
15.᾿Αμφιλοχίου ᾿Επισκόπου Βλαδιμὶρ Βολυνίας (1222) (ΡΔ).
16.Θεοδώρου (Θεοδοσίου μοναχοῦ) πρίγκηπος Βολυνίας (1483) (ὁ αὐτὸς 11/8) (ΡΔ).
17.Σεργίου ἀρχιμανδρίτου ἱερομάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μοναχῶν τῆς ἐν Ζιλαντὼβ τοῦ Καζὰν Μονῆς (1918) (ΡΔ).
18.Παύλου (Στσβάϊκο) πρωτοπρεσβυτέρου ἱερομάρτυρος μετὰ τῆς πρεσβυτέρας ᾿Ιωάννας ἐν Γκράμποβιτς Πολωνίας (1943) (Π).
19.Φερρεὸλ καὶ ᾿Ιουλιανοῦ μαρτύρων ἐν Βιέννῃ Γαλατίας (Γαλλίας) (3ος αἰών) (Α) (Κ).
20.᾿Ιουλιανοῦ Μπριούντ. (Α) (Κ).
21.Βιβιανοῦ ᾿Επισκόπου Σαντόνων (Σαὶντ) (460) (Ρμ).