25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1.Βαρθολομαίου ᾿Αποστόλου. (᾿Επιστροφὴ λειψάνων ἀπὸ ᾿Αναστασιουπόλεως εἰς Λίπαριν) (6ος αἰών).
2.Τίτου ᾿Αποστόλου ᾿Επισκόπου Γόρτυνος Κρήτης (1ος αἰών).
3.᾿Ιωάννου Β΄ καὶ ᾿Επιφανίου Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως (520) (535).
4.Μηνᾶ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (4ος αἰών).
5.Βάρσου καὶ Εὐλογίου ᾿Επισκόπων ᾿Εδέσσης καὶ Πρωτογενοῦς ᾿Επισκόπου Καρρέα ὁμολογητῶν (6ος αἰών).
6.᾿Ιωάννου Καρπάθου (7ος αἰών).
7.Σάββα Βενεθαλῶν μάρτυρος (Α).
8.᾿Ανδρέου, Κυρίλλου καὶ Εὐμενίου ἁγίων ῾Ιεραρχῶν Κρήτης. Σύναξις (Ε) (ΡΔ).
9.Χίλντας τοῦ Whitby. (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων) (680) (ΡΔ) (Κ) (ἀνακομιδή).
10.Βαρνάβα ᾿Αποστόλου ἐκ τῶν Ο΄ 11/6, (6ος αἰών) (ἀνακομιδή).