24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1.Εὐτυχίου ἱερομάρτυρος μαθητοῦ ᾿Ιωάννου Θεολόγου (1ος αἰών).
2.Τατίωνος μάρτυρος τοῦ ἐν Κλαυδιουπόλει (305).
3.Γεωργίου τοῦ ἐκ Λήμνου τοῦ ἐν ᾿Ολύμπῳ τοῦ ὁμολογητοῦ (8ος αἰών).
4.Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ ᾿Εθνομάρτυρος-ἱερομάρτυρος-ἰσαποστόλου (1779).
5.Διονυσίου ᾿Επισκόπου Αἰγίνης. (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων) (1624).
*
6.Κύρας τῆς Περσίδος παρθενομάρτυρος (558).
7.᾿Αθανασίου Β΄ Πατριάρχου ῾Ιεροσολύμων ἱερομάρτυρος (1244) (Α)
8.Σεραπίωνος τῆς Καρέντζα (1774) (Α) (Γε).
9.᾿Αριστοκλέους Μόσχας (1918) (Α) (Ρ).
10.Πέτρου Μητροπολίτου Κιέβου. (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων) (1479).
11.᾿Αρσενίου τοῦ Κομὲλ (Βολόγκντα) (1550).
12.Οὐὰν ἢ Αὐδοένου (Ouen) ᾿Επισκόπου Ρουέννης (Γαλλίας) (683) (Α) (Γ).
13.᾿Επτὰντ ᾿Επισκόπου ᾿Ωτὲν (Autun) Γαλλίας (525) (Ρμ).