19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1.᾿Ανδρέου στρατηλάτου μάρτυρος μετὰ διακοσίων πεντήκοντα τριῶν στρατιωτῶν ἐν Κιλικίᾳ (3ος αἰών)
2.Τιμοθέου, ᾿Αγαπίου, Θέκλας μαρτύρων ἐν Παλαιστίνῃ (304).
3.Εὐτυχιανοῦ καὶ Στρατηγίου μαρτύρων.
4.Θεοφάνους Ναούσης Μακεδονίας τοῦ ἐν ῎Αθῳ ἀθλήσαντος (15ος αἰών).
*
5.Πιτιρὶμ ᾿Επισκόπου Πὲρμ Ρωσσίας (1456).
6.Γενναδίου Λιθουανοῦ ἐν Κοστρόμᾳ Ρωσσίας. (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων) (1565).
7.Βαρθολομαίου τοῦ Σίμερι (Μεσσίνα ᾿Ιταλίας) (Οἰκ. Πατρ.).