17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1.Μύρωνος ἱερομάρτυρος τοῦ ἐν Κυζίκῳ (254).
2.Στράτωνος, Φιλίππου, Εὐτυχιανοῦ, Κυπριανοῦ ἐν Νικομηδείᾳ μαρτύρων (304).
3.Θύρσου, Λευκίου, Κορωνάτου, μαρτύρων ἐν Βιθυνίᾳ (250).
4.Δημητρίου Σαμαρίνας νεομάρτυρος (1808).
5.Παύλου καὶ τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ ᾿Ιουλιανῆς ἐν Συρίᾳ (273).
*
6.Μακαρίου τοῦ ὄρους ῾Αγίου Αὐξεντίου, μάρτυρος.
7.᾿Αγαπίου νεομάρτυρος (1752) (Α).
8.Εὐτυχίου, Εὐτυχιανοῦ καὶ Κασσιανοῦ τῶν ἐν Κρήτῃ
9.᾿Ηλιοὺ Σικελίας (903).
10.Ραφαὴλ τοῦ ἐν Μπανὰτ (Βανάτω) Σερβίας (ΡΔ).
11.᾿Αλυπίου τοῦ ἁγιογράφου τοῦ ἐν Κιέβῳ (1114).
12.Φιλίππου τοῦ Γιανκόφσκ, μοναχοῦ Βολόγκντα (1662).
13.Θεοδωρήτου τοῦ ἐν Σολόφσκυ, Φωτιστοῦ τῆς Λαπωνίας (1571) (ΡΔ).
14.Ποιμένος ἡγουμένου Οὐγκρέσα (1880) (Α).
15.Πατρόκλου, μάρτυρος τοῦ ἐν Τρουᾷ (Troyes) (Γαλατίας) (3ος αἰών) (Κ) (ΡΔ).
16.῾Ιέρωνος (Jeroem) ἱερομάρτυρος ῾Ολλανδίας (857) (ΡΔ) (Κ).