16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1.῾Αγίου Μανδηλίου (μεταφορὰ ἐξ ᾿Εδέσσης εἰς Κωνσταντινούπολιν) (944).
2.Διομήδους μάρτυρος τοῦ ἰατροῦ ἐν Ταρσῷ Κιλικίας (298).
3.Χαιρέμωνος τῆς Σκήτης τοῦ Αἰγυπτίου (4ος αἰών).
4.Τριάκοντα τριῶν ἐν Παλαιστίνῃ μαρτύρων.
5.Γερασίμου τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ (1579).
6.Σταματίου τοῦ ἐν Βόλῳ νεομάρτυρος (1680).
7.Τιμοθέου ᾿Επισκόπου Εὐρίπου ἱδρυτοῦ ῾Ιερᾶς Μονῆς Πεντέλης.
*
8.᾿Αλκιβιάδου μάρτυρος τοῦ ἐν Λουγδούνῳ (177) [Σὲ ἄλλους 2/6).
9.Νείλου ᾿Ερικούσης ἀδελφοῦ Θεοδώρου Λασκάρεως.
10.Νικοδήμου τοῦ ἐν Μετεώροις νεομάρτυρος (1551).
11.᾿Αποστόλου νεομάρτυρος (1686).
12.Δημητρίου, Βασιλείου, Σαράντη, Σεραφείμ, Δωροθέου, ᾿Ιακώβου, τῶν ἐν Μεγάροις μαρτύρων. (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων).
13.Μακαρίου ᾿Αρχιεπισκόπου [῾Ιεροσολυμιτικὸν Κανονάριον σ. 103].
14.Χριστοφόρου Γκουριέλι μάρτυρος ἐν Δαμασκῷ, (15ος αἰ) (Α) Αρ).
15.Ραφαὴλ τοῦ ἐν Μπανὰτ Σερβίας (Α) (Σ).
16.Ρωμανοῦ τοῦ ἐν Τζούνις Σερβίας (Σ).
17.Εὐσταθίου Β΄ ᾿Αρχιεπισκόπου Σερβίας (1309) (Α) Σε).
18.Κωνσταντίνου Μπρανκοβεάνου μάρτυρος βασιλέως Βλαχίας (Ρουμανίας), τῶν τεσσάρων υἱῶν αὐτοῦ Κωνσταντίνου, Στεφάνου, Ράδου, Ματθαίου καὶ τοῦ συμβούλου αὐτοῦ ᾿Ιωάννου (ἢ ᾿Ιανάχου) ἐν Ρουμανίᾳ (1714) (ΡΔ) (Αθ) (Ρο). (Μετάθεσις ἀπὸ 15/8)
19.᾿Αντωνίου ᾿Ερημίτου ἐν Μαρτόμκοφι Γεωργίας (ΡΔ).
20.᾿Ιωακεὶμ τοῦ ἐν ᾿Οζογκὸφσκ μοναχοῦ (11ος αἰών).
21.Βλαδιμήρου τοῦ νέου ἱερομάρτυρος καὶ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ Βόριδος τοῦ ἐν Ρωσσίᾳ (1931) (ΡΔ).
22.Σιμπλικιανοῦ ᾿Επισκόπου Μεδιολάνων (400) (Ρμ).